Löpande skötsel

Nedan följer information om vanligt förekommande skyldigheter och rättigheter där missförstånd lätt uppstår. Har ni frågor inom andra snarlika områden ber vi er att kontakta vägfogden eller styrelsen.


Siktskymmande växtlighet

Alla fastighetsägare är skyldiga att ta bort siktskymmande växtlighet utefter tomtgränsen enligt Plan- och bygglagen. Det innebär följande:

Häckar får högst vara 70 centimeter höga på hörntomter vid vägkorsningar upp till 10 meter från närmaste vägkorsning.

Vägområde utanför den egna fastigheten måste vara fritt från uthängande grenar upp till 4,6 meters höjd.


Sopkärl

Fastighetsägare ska placera sopkärl på egen fastighet och således inte på vägområdet.
Sopkärlen ska placeras så att de inte är siktskymmande eller riskerar att blåsa omkull ut på vägbanan vid hård vind.
Fastighetsägare ombeds att ställa undan sopkärlen under den tid på året då fastigheten är obebodd.

Uppmärkning av husnummer

Räddningstjänsten vädjar till samtliga fastighetsägare att tydligt märka upp husnummer på era fastigheter för att underlätta vid akuta ärenden.


Vägtrumma vid tomtinfart

Fastighetsägare ombeds fortlöpande rensa vägtrumma under infart till egen fastighet så att vatten under vår och höst fritt kan rinna förbi. Slarv med detta orsakar årligen stora skador på vårt gemensamma vägnät.


Avledning av vatten från egen fastighet

Varje fastighetsägare är skyldig att själv ta hand om vatten på egen tomt genom exempelvis byggande av egen vattenkista och får inte leda ut det i vägdiket. Slarv med detta orsakar årligen stora skador på vårt gemensamma vägnät.

Tips!
Om du är osäker på hur du ska avleda vattnet från fastigheten, kontakta din byggentreprenör eller vägfogden för tips om hur du kan göra.


Snöröjning

Skarpö Vägars samfällighetsförening ansvarar för en större del av vägnätet på Skarpö. Privata stickvägar och enskilda garageuppfarter omfattas inte av vägföreningens ansvar.

Snöröjning inklusive sandning ska påbörjas vid torr snö överstigande 10 centimeter alternativt blöt snö överstigande 7 centimeter. Prioriterade vägsträckor ska vara plogade och sandade inom 6 timmar från det att kriterierna uppfylls. Övriga vägsträckor ska vara utförda inom 24 timmar. Övrig halkbekämpning, sker efter avrop från Skarpö Vägars samfällighetsförening och i första hand vägfogden, påbörjas inom 2 timmar från beställning och ska vara utförd inom 6 timmar på prioriteradvägsträcka och 24 timmar på övrig.

Tips!
För att minimera konsekvenserna vid större snöoväder ber vi er att undvika parkering eller ställa gods på vägarna så att plogbilen kan ta sig fram, hjälp varandra i trafiken (speciellt vid möte)och ta med i beräkningen att det kan ta lite lägre tid att ta sig fram vid snöoväder.


Styrelsen