Byggnation och transporter

Transporter i samband med byggnationer på Skarpö medför ett stort slitage på vägarna och leder nästan alltid till akuta skador, som måste repareras.

Kostnaderna för detta överförs i praktiken på alla fastighetsägare.

Enligt beslut på årsmöte 22 juni 2020 har den extra avgiften som infördes enligt årsmötet den 18 juni 2013 tagits bort.

Enligt beslut på årsmöte 16 juni 2015 har även maxímal storlek på transporter antagits:

På grund av vägarnas beskaffenhet får transporter vara max 18 meter och 30 ton.